0902 299 073 servis@rapidpneu.sk

Všetko čo potrebuješ vedieť o brzdách v aute

od 16.02.2024Brzdy a brzdný systém

Brzdy sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných systémov v aute. Ich správne fungovanie je kľúčové pre bezpečnú jazdu. V tomto článku sa pozrieme na to, ako často by ste mali meniť brzdy, či je potrebné meniť brzdy na prednej a zadnej náprave naraz, či a ako súvisí brzdová kvapalina s životnosťou bŕzd, prečo by ste nemali šetriť na náhradných dieloch a aké riziká sú spojené so zanedbaním pravidelného servisu bŕzd. Ak aj vy si často kladiete tieto otázky tak čítajte ďalej.  

Ako často meniť brzdy?

Životnosť brzdových platničiek a kotúčov závisí od viacerých faktorov, ako sú štýl jazdy, typ vozidla a prostredie v ktorom sa najčastejšie jazdí. Vo všeobecnosti by ste mali kontrolovať brzdy každých 20 000 km až 30 000 km.

Životnosť výmeny súčiastok brzdového systému v aute závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, jeho používanie, štýl jazdy, podmienky v ktorých auto jazdí a taktiež kvalita brzdových komponentov.

Napríklad také brzdové platničky by sa vo všeobecnosti  mali kontrolovať každých 15 000 až 20 000 km. Ich výmena je zvyčajne potrebná každých 30 000, ale táto hodnota sa bude líšiť v závislosti od podmienok vozovky v ktorých sa vozidlo používa. Bude rozdiel ak auto jazdí  časté čisté mestské trasy  alebo ťažko prístupné terény ako je napríklad les. 

Brzdové kotúče majú zvyčajne dlhšiu životnosť než platničky, ale ich opotrebenie závisí aj od štýlu jazdy a kvality materiálu. Mali by sa meniť vždy, keď dosiahnu minimálnu hrúbku, ktorá je obvykle uvedená výrobcom, alebo ak sú poškodené (napr. praskliny, deformácie).

Je dôležité dbať na odporúčania výrobcu vozidla a byť v pozore na akékoľvek nezvyčajné zvuky, pocity alebo zmeny v brzdnom výkone, ktoré by mohli naznačovať potrebu údržby alebo výmeny brzdových komponentov

Celková kontrola brzdného systému

Odporúča sa, aby celý brzdový systém prešiel dôkladnou kontrolou pri každej výmene oleja alebo aspoň raz ročne, aby sa zistili akékoľvek problémy alebo opotrebenie komponentov. Celková kontrola brzdového systému je dôležitým krokom v údržbe vozidla a zabezpečuje, že všetky komponenty brzdového systému sú v dobrom stave a fungujú správne. Tu sú kľúčové aspekty, ktoré zahŕňa kontrola a na čo si treba dať pozor: Kontrola opotrebenia platničiek a kotúčov, meranie hrúbky platničiek a kotúčov, porovnanie s minimálnymi špecifikáciami výrobcu, kontrola prasklín, nerovností alebo iných znakov poškodenia, kontrola hladiny brzdovej kvapaliny, skúška kvapaliny na prítomnosť vlhkosti a kontaminácie, kontrola kvapaliny na zmenu farby, ktorá môže naznačovať potrebu výmeny, opotrebenie alebo úniky, skúška tesnosti a celkového stavu brzdové strmeňa, kontrola na hrdzu, poškodenie alebo známky netesnosti, funkčná kontrola mechanizmu, v prípade vozidiel so systémom ABS skontrolovať senzory a elektroinštaláciu.

Ako prebieha kontrola brzdového systému?

Kontrola brzdného systému má dve časti. A to:

Vizuálnu kontrolu: Začína sa vizuálnou kontrolou všetkých vyššie uvedených komponentov.

Testovanie funkčnosti: Nasleduje testovanie funkčnosti brzdného systému.

Pravidelné kontroly sú dôležité. Ak počujete pískanie alebo cítite vibrácie pri brzdení, môže to znamenať, že je čas na výmenu brzdových komponentov.

Meniť naraz prednú aj zadnú nápravu?

Brzdy na prednej a zadnej náprave sa opotrebúvajú rôznym tempom. Vo všeobecnosti sa predné brzdy opotrebúvajú rýchlejšie, pretože pri brzdení nesú väčšiu časť záťaže. Nie je nevyhnutné meniť všetky brzdy naraz, pokiaľ sú ostatné ešte v dobrom stave.

Meniť naraz prednú aj zadnú nápravu?
Meniť naraz prednú aj zadnú nápravu?

Brzdová kvapalina a jej výmena

Brzdová kvapalina je kľúčovou súčasťou hydraulického brzdového systému vozidla. Jej hlavnou úlohou je prenos tlaku z brzdového pedála na brzdové strmene alebo bubny, čo umožňuje efektívne brzdenie. Brzdová kvapalina by sa mala meniť každé 2 až 3 roky, pretože postupne absorbuje vlhkosť, čo môže viesť k zníženiu účinnosti brzdenia a korózii brzdového systému.

Prečo je potrebná výmena brzdovej kvapaliny? Jedným z hlavných dôvodov je absorpcia vlhkosti. Brzdová kvapalina postupne absorbuje vlhkosť z okolia, čo môže viesť k zníženiu bodu varu kvapaliny a korózii brzdového systému. Ďalej je to oxidácia a kontaminácia. Postupom času môže dôjsť k oxidácii a kontaminácii kvapaliny, čo znižuje jej účinnosť a môže spôsobiť poškodenie brzdového systému.

Pravidelná výmena brzdovej kvapaliny je zásadná pre udržanie bezpečného a efektívneho brzdového systému. Ignorovanie tejto údržby môže viesť k zníženiu výkonu bŕzd a zvýšeniu rizika nehody.

Brzdová kvapalina a jej výmena
Brzdová kvapalina a jej výmena

Pravidelná výmena kotúčov a platničiek

Pravidelná výmena brzdových kotúčov a platničiek je nevyhnutná pre udržanie bezpečnosti a efektívnosti brzdového systému vozidla. Tieto komponenty sú kritické pre správne fungovanie bŕzd a ich opotrebenie môže mať vážne dôsledky. Opotrebené kotúče a platničky môžu znížiť účinnosť brzdenia a zvýšiť brzdnú dráhu. Pravidelná výmena znižuje riziko zlyhania bŕzd, čo je kľúčové pre bezpečnú jazdu.

Nešetrite na náhradných dieloch

Dôvody, prečo by ste nemali šetriť na náhradných komponentoch brzdového systému auta je bezpečnosť. Brzdy sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných systémov v aute. Použitie nekvalitných alebo nevhodných brzdových komponentov môže vážne ohroziť Vašu bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Kvalitné komponenty zabezpečujú optimálny brzdný výkon. Nekvalitné alebo lacné časti môžu viesť k horšiemu brzdnému výkonu, čo znamená dlhšiu brzdnú dráhu a zvýšené riziko nehody. Vyššia kvalita materiálov a výrobných procesov znamená, že komponenty vydržia dlhšie a sú odolnejšie voči opotrebeniu a poškodeniu. To znamená, že kvalitnejšie diely môžu byť z dlhodobého hľadiska ekonomickejšie, pretože nevyžadujú tak častú výmenu. Kvalitné brzdové komponenty sú spoľahlivejšie, čo znižuje pravdepodobnosť neočakávaného zlyhania bŕzd, ktoré by mohlo mať za následok vážne nehody. Kvalitné diely sú spravidla navrhnuté tak, aby presne zodpovedali špecifikáciám a toleranciám Vášho vozidla, čo zaisťuje správnu montáž a funkčnosť brzdového systému. Hoci kvalitnejšie diely môžu byť na začiatku drahšie, môžu výrazne znížiť celkové náklady na údržbu Vášho vozidla v dlhodobom horizonte tým, že znižujú frekvenciu opráv a výmen.

Pri výbere náhradných dielov pre brzdový systém je dôležité nezabúdať na kvalitu. Investícia do kvalitných komponentov je investíciou do Vašej bezpečnosti, spoľahlivosti vozidla a dlhodobej ekonomickej efektívnosti.

Lacné náhradné diely môžu byť vyrobené z menej odolných materiálov, čo môže viesť k ich rýchlejšiemu opotrebeniu.

Nešetrite na náhradných dieloch
Nešetrite na náhradných dieloch

Riziká spojené so zanedbaním servisu bŕzd

Zanedbávanie pravidelného servisu môže viesť k väčšiemu a rýchlejšiemu opotrebeniu brzdových komponentov, čo zvyšuje náklady na ich neskoršiu výmenu.

Jedným z najzávažnejších dôsledkov zanedbaných bŕzd je zvýšené riziko dopravných nehôd. Opotrebované alebo nefunkčné brzdy môžu spôsobiť, že vozidlo nebude schopné efektívne spomaliť alebo zastaviť v kritickej situácii, čo môže viesť k zrážkam. Opotrebené brzdové komponenty, ako sú platničky, kotúče alebo zanedbaná výmena brzdovej kvapaliny, môžu výrazne znížiť brzdný výkon. To znamená dlhšie brzdné dráhy a zvýšené riziko nehody. Ak nie sú včas vymenené opotrebované časti, môže to viesť k ďalšiemu poškodeniu brzdového systému. Napríklad, opotrebované platničky môžu poškodiť brzdové kotúče, čo môže viesť k drahším opravám. Čím dlhšie sú servisné potreby bŕzd zanedbávané, tým drahšie môžu byť konečné opravy. Jednoduchá výmena brzdových platničiek môže eskalovať na potrebu výmeny celého brzdového systému. Neudržiavané brzdy môžu znížiť celkovú hodnotu vozidla, čo je dôležité pri predaji vozidla. Zanedbané brzdy môžu mať negatívny vplyv na celkové jazdné vlastnosti vozidla, vrátane stability a ovládateľnosti.

Pravidelný servis a údržba brzdového systému sú nevyhnutné pre bezpečnú a efektívnu prevádzku vozidla. Ignorovanie servisu bŕzd nielenže zvyšuje riziko vážnych nehôd, ale môže tiež viesť k zbytočne vysokým nákladom na opravy a ďalším problémom. Preto je dôležité dodržiavať odporúčané intervaly servisu a pri prvých známkach problémov s brzdami okamžite vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelný servis a správna údržba bŕzd sú nevyhnutné pre bezpečnú jazdu. Je dôležité nešetriť na kvalite náhradných dielov a dbať na pravidelnú výmenu brzdových komponentov. Zanedbanie týchto aspektov môže viesť nielen k zvýšeným finančným nákladom, ale hlavne k zvýšenému riziku dopravných nehôd.

Máte záujem o servis vášho vozidla v RapidPneu?

Radi dáme do poriadku aj vaše auto. Objednajte sa k nám cez náš rezervačný systém Bookio alebo nám jednoducho zavolajte na tel.č. 0902 299 073. Telefonáty príjmame každý deň od 7:00 – 22:00 🙂