0902 299 073 servis@rapidpneu.sk

Výmena brzdovej kvapaliny. Cena a návod ako na to

od 21.07.2023Brzdy a brzdný systém

Ako vymeniť brzdovú kvapalinu

Brzdová kvapalina, tiež nazývaná brzdová tekutina, je neoddeliteľná súčasť brzdového systému v motorových vozidlách. Je to špeciálny druh kvapaliny, ktorá sa používa na prenos tlaku z brzdového pedála na brzdové zložky, čím sa spomaľuje alebo zastavuje vozidlo.

Hlavnou úlohou brzdovej kvapaliny je zabezpečiť účinnú a spoľahlivú prevodovú funkciu brzdového systému. Tlak na brzdovom pedáli spôsobí, že brzdová kvapalina sa stlačí a pohybuje sa cez brzdový systém, aby sa aplikovali brzdy na kolesách. Táto akcia spôsobuje, že brzdy tlmočia tlak na brzdové kotúče alebo bubny, čím sa vytvára trenie a znižuje sa rýchlosť vozidla.

Výmena brzdovej kvapaliny v aute

Najdôležitejšie vlastnosti brzdovej kvapaliny sú:

 • nízka kompresibilita – kvapalina by nemala byť veľmi kompresibilná, aby tlak na brzdovom pedáli mohol spoľahlivo prenášať na brzdy bez zbytočných strát
 • vysoký bod varu – Brzdová kvapalina musí mať vysoký bod varu, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť vzniku bublín alebo plynu v brzdovom systéme pri vyšších teplotách
 • nízky bod mrazu – dôležitým faktorom je aj nízky bod mrazu, aby sa zabránilo zmrazeniu kvapaliny a neúčinnosti bŕzd pri nízkych teplotách
 • chemická stabilita – kvapalina by mala byť chemicky stabilná, aby sa minimalizovalo jej znečistenie alebo degradácia v brzdovom systéme

Brzdovú kvapalinu je potrebné pravidelne meniť. Hneď z niekoľkých dôvodov, ktoré súvisia s jej bezpečným a spoľahlivým fungovaním. Brzdová kvapalina má schopnosť absorbovať vlhkosť z okolia, vrátane vzduchu. Táto vlhkosť môže spôsobiť problémy, pretože ak sa v kvapaline vytvoria bubliny pary pri vyšších teplotách, môže dôjsť k strate účinnosti brzdového systému (tzv. brzdový fading). Akonáhle je obsah vody v brzdovej kvapaline príliš vysoký, je potrebné kvapalinu vymeniť, aby sa minimalizovali riziká pre bezpečné brzdenie. Vlhkosť v brzdovej kvapaline môže spôsobiť, že jej bod varu klesne. To je dôsledkom toho, že voda sa varí pri nižších teplotách než brzdová kvapalina, čo môže viesť k vzniku bublín páry v brzdovom systéme pri intenzívnom brzdení alebo pri vyšších teplotách. To môže znížiť účinnosť brzdenia a predĺžiť brzdnú dráhu. Taktiež brzdová kvapalina podlieha chemickému rozkladu počas používania. Pri používaní dochádza k tvorbe rôznych nečistôt a sedimentov, ktoré môžu spôsobiť zanesenie brzdového systému a znížiť jeho účinnosť.

Výmena brzdovej kvapaliny
Signalizácia servisu bŕzd

Výmena brzdovej kvapaliny

Výrobcovia automobilov stanovujú odporúčané intervaly výmeny brzdovej kvapaliny. Dodržiavanie týchto odporúčaní je dôležité, aby sa zabezpečila bezpečnosť a optimálna funkcia brzdového systému.

Celkovo, pravidelná výmena brzdovej kvapaliny je dôležitá pre bezpečné brzdenie, minimalizáciu rizika brzdového fadingu a zachovanie účinnosti brzdového systému. Odporúča sa postupovať podľa odporúčaní výrobcu vozidla a nechať výmenu kvapaliny vykonať v kvalifikovanom autoservise.

Odporúčaný interval výmeny brzdovej kvapaliny sa môže líšiť v závislosti od výrobcu vozidla, modelu a miestnych podmienok. Všeobecne platí, že brzdovú kvapalinu je potrebné meniť približne každé 2 roky, alebo každých 40 000 až 60 000 km.

Niektoré výrobcovia môžu mať odlišné odporúčania, preto je najlepšie sa riadiť konkrétnymi pokynmi uvedenými v návode pre udržiavanie a servis vášho vozidla. Ak výrobca nestanovil presný interval výmeny, odporúča sa, aby ste výmenu brzdovej kvapaliny vykonávali aspoň každé 2 roky, pretože sa môže postupom času znečistiť a stratiť svoje vlastnosti.

Okrem odporúčaných intervalov je tiež dôležité pravidelne kontrolovať brzdovú kvapalinu. Pokiaľ si všimnete nejaké problémy s brzdami, ako je napríklad menej účinné brzdenie, zvuky, vibrácie alebo podivné chovanie brzdového pedála, je dôležité ihneď konzultovať s kvalifikovaným mechanikom a skontrolovať stav brzdovej kvapaliny.

Nezabúdajte, že bezpečné brzdenie je kľúčové pre bezpečnú jazdu, a preto pravidelná údržba brzdového systému, vrátane výmeny brzdovej kvapaliny, je nevyhnutná pre správne fungovanie vášho vozidla.

Pri výbere brzdovej kvapaliny je dôležité zvoliť kompatibilnú a kvalitnú kvapalinu, ktorá zodpovedá špecifikáciám vášho vozidla. Existuje niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť pri výbere brzdovej kvapaliny:

Vo väčšine prípadov sa používajú glykolové kvapaliny s označením DOT 3, DOT 4 alebo DOT 5.1. Dôležité je vyhnúť sa miešaniu rôznych typov brzdových kvapalín, pretože to môže ovplyvniť ich vlastnosti a účinnosť.

Brzdové kvapaliny sa podľa normy DOT (Department of Transportation) delia na štyri typy:

 • DOT 3 je polyglykolová kvapalina s bodom varu okolo 205 °C. Používa sa v starších vozidlách, s modernými vysokotlakovými systémami už nie je schopná spolupracovať. 
 • DOT 4 je zlepšená verzia DOT 3, ktorá sa používa v novších alebo výkonnejších vozidlách. Má bod varu okolo 230 °C a jej základ tvorí taktiež glykol, ale s pridaným  boritanom.
 • DOT 5 je špeciálny typ brzdovej kvapaliny, ktorá sa používa zvyčajne v priemyselných vozidlách. Má bod varu približne 260 °C a je založená na silikónovej báze. Ako jediná je hydrofóbna, a nemôže sa miešať s ostatnými typmi.
 • DOT 5.1 je najmodernejší a najkvalitnejší typ brzdovej kvapaliny s bodom varu skoro 270 °C. Používa sa v automobiloch s ABS alebo ESP a typicky v športových vozidlách. Je tiež založená na báze glykolu, ale s pridaným esterom.

V závislosti od týchto faktorov môžete vybrať, ktorá možnosť je pre vás lepšia. Dôležité je, aby výmena brzdovej kvapaliny bola vykonaná odborníkom sústrediacim sa na bezpečnosť a kvalitu, bez ohľadu na to, či ide o bežný nezávislý servis alebo autorizovaný servis.

Skúmajte bod varu brzdovej kvapaliny. Výrobca zvyčajne odporúča brzdovú kvapalinu s vysokým bodom varu, ktorá je schopná odolávať vyšším teplotám, aby sa minimalizovala tvorba bublín pary v brzdovom systéme pri náročnom brzdení.

Dávajte prednosť renomovaným a overeným výrobcom brzdových kvapalín. Kvalitná brzdová kvapalina od spoľahlivého výrobcu bude pravdepodobne dodržiavať stanovené špecifikácie a bude zaručovať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Zamerajte sa na kvalitu kvapaliny. Brzdová kvapalina by mala byť čistá, bez zjavných nečistôt alebo sedimentov.

Ak si všimnete, že brzdová kvapalina potrebuje často meniť, môže to naznačovať problémy so systémom alebo nekvalitnú kvapalinu. V takom prípade je vhodné konzultovať s odborníkom.

Brzdová kvapalina značky Bosch

Existuje mnoho výrobcov brzdovej kvapaliny na trhu, ktorí ponúkajú rôzne typy kvapalín. Niektorí z najznámejších výrobcov brzdovej kvapaliny:

 1. Bosch: Bosch je veľmi známa spoločnosť v automobilovom priemysle a vyrába aj brzdovú kvapalinu vysokej kvality.
 2. LiquidMoly: Spoločnosť LiquidMoly je široko známa v oblasti olejov a mazív, ale tiež vyrába kvalitnú brzdovú kvapalinu.
 3. Brembo: Spoločnosť Brembo je ďalším veľkým hráčom na trhu brzdných systémov a brzdových kvapalín.

Čo sa týka toho, ktorý výrobca je najlepší, je to ťažká otázka. Všetci vyššie uvedení výrobcovia majú solídnu povesť a vyrábajú kvalitnú brzdovú kvapalinu, ktorá spĺňa medzinárodné štandardy. Dôležité je zvoliť brzdovú kvapalinu, ktorá zodpovedá špecifikáciám vášho vozidla a je odporúčaná výrobcom. Výber značky môže zohrávať určitú úlohu v zmysle kvality a spoľahlivosti, ale dôležitejšie je, aby ste si vybrali správnu špecifikáciu a typ kvapaliny pre váš konkrétny automobil. Odporúča sa použiť originálnu brzdovú kvapalinu od značky vášho vozidla, ak je to možné, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom spojeným s nekompatibilitou alebo znižovaním účinnosti brzdového systému.

Brzdový systém

Aká je optimálna cena za výmenu brzdovej kvapaliny

V bežných nezávislých autoservisoch môžu ceny za výmenu brzdovej kvapaliny začínať približne od 50 do 100 eur. Cena sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla a kvality kvapaliny.

V autorizovaných servisoch môžu byť ceny vyššie, pričom sa pohybujú v rozmedzí 100 až 200 eur.

Pri výmene brzdovej kvapaliny je dôležité dbať na niekoľko vecí, aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá prevádzka brzdového systému. Tu sú niektoré dôležité veci, na ktoré by ste mali dbať.

Pred začatím výmeny sa uistite, že okolie brzdovej nádrže je čisté a bez nečistôt. Tak sa minimalizuje riziko znečistenia kvapaliny a brzdového systému. Výmena brzdovej kvapaliny je práca, ktorú by mal vykonávať kvalifikovaný a skúsený mechanik. Neskúsený mechanik bez potrebných skúseností by sa malo tejto úlohe vyvarovať, pretože nesprávna manipulácia s brzdovou kvapalinou môže mať vážne dôsledky pre bezpečnosť jazdy. Starú brzdovú kvapalinu treba dôkladne odviesť z brzdového systému a nahradiť ju novou kvapalinou. Ak sa stará kvapalina zmieša s novou, môže to ovplyvniť účinnosť a výkon brzdového systému. Výmena brzdovej kvapaliny predstavuje aj príležitosť na kontrolu a údržbu ďalších komponentov brzdového systému, ako sú brzdové kotúče, brzdové platničky, brzdové hadice a pod. Ak sú nejaké diely opotrebované alebo poškodené, mali by byť vymenené.

Výmena brzdovej kvapaliny je dôležitá pre bezpečnosť jazdy a spoľahlivú funkciu brzdového systému. Ak nie ste istí, ako správne vykonať túto úlohu, odporúča sa zveriť ju do rúk odborníka v kvalifikovanom autoservise akým je RapidPneu.

Tak neváhajte a objednajte sa aj vy na vašu výmenu brzdovej kvapaliny aby ste predišli skorému opotrebovaniu brzdového systému vozidla. A nepridávali si zbytočne skoré finančné náklady na  výmenu bŕzd.

Máte záujem o servis vášho vozidla v RapidPneu?

Radi dáme do poriadku aj vaše auto. Objednajte sa k nám cez náš rezervačný systém Bookio alebo nám jednoducho zavolajte na tel.č. 0902 299 073. Telefonáty príjmame každý deň od 7:00 – 22:00 🙂