0902 299 073 servis@rapidpneu.sk

Oprava čelného skla. Kedy je nevyhnutná výmena skla a kedy stačí autosklo opraviť?

od 9.08.2023Nezaradené

oprava čelného skla

Auto sklá sú sklenené povrchy na vozidlách, ktoré slúžia viacerým účelom. Sú neoddeliteľnou súčasťou vozidla a majú vplyv na jeho konštrukciu, bezpečnosť a pohodlie. Čelné sklá sa skladajú z rôznych vrstiev skla a plastu, ktoré sú navzájom spojené špeciálnym procesom, aby sa dosiahla potrebná pevnosť, odolnosť voči nárazom a bezpečnosť. Medzi najzákladnejšie funkcie auto skiel patria: poskytujú vodičovi a cestujúcim výhľad z vozidla, slúžia ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi počasia, ako sú dážď, vietor, sneh a iné vonkajšie faktory a v neposlednom rade prispievajú k celkovej pevnosti a štrukturálnej integrite vozidla.

Základné typy auto skiel ktoré sa nachádzajú na vozidle: 

Predné sklo: Nachádza sa vpredu vozidla a poskytuje vodičovi výhľad na cestu. Modernejšie čelné sklá môže obsahovať rôzne funkcie, ako je senzor pre dážď, slnečná ochrana a iné.

Bočné sklo: Sklá v dverách a oknách vozidla. Pomáhajú udržiavať správny výhľad a prispievajú k celkovému dizajnu vozidla.

Zadné sklo: Nachádza sa vzadu vozidla a slúži na výhľad vzad. Tiež môže obsahovať funkcie, ako sú odhmlievače a brzdové svetlo.

oprava celneho skla
Poškodené čelné sklo od odskočeného kamienka na diaľnici.

Takto vyzerá základné zloženie auto skiel :

Sklo:

Vrstva skla tvorí základnú štruktúru auto skla. Auto sklo môže byť rôznych druhov, vrátane float skla (štandardné sklá) alebo tvrdeného skla (sklo, ktoré bolo tepelne ošetrené, aby zvýšilo svoju odolnosť voči nárazom). Auto sklo je často tenké a priehľadné, čo umožňuje vodičovi jasne vidieť vonkajší svet.

PVB (Polyvinylbutyral):

Vrstvu skla pokrýva tenká plastová vrstva z PVB, ktorá slúži ako „medzivrstva“. PVB je elastický plast, ktorý sa po zaschnutí stáva veľmi pevným.

Laminácia:

Proces laminácie spočíva v tom, že sa vrstva PVB umiestni medzi dve vrstvy skla. Potom sa celý kompozitný panel (dve vrstvy skla a PVB) podrobí teplote a tlaku, čo spôsobí zlúčenie materiálov a vytvorenie pevnej štruktúry.

Vzduchové bubliny a zvuková izolácia:

V laminovaných auto sklách môžu byť prítomné vzduchové bubliny medzi vrstvami skla. Tieto bubliny môžu slúžiť ako absorbery nárazov a zlepšovať akustickú izoláciu vozidla tým, že redukujú prenikanie zvuku zvonku.

Celkovo teda laminované auto sklo pozostáva z dvoch vrstiev skla, ktoré sú spojené elastickou vrstvou PVB. Tento druh auto skla je široko používaný v predných sklách vozidiel, pretože poskytuje vysokú odolnosť voči nárazom a zlomeniu. Bočné a zadné sklá môžu byť vyrobené z tvrdeného skla bez PVB vrstvy, pretože nehrozí tak veľké riziko prasknutia alebo rozbitia.

výmena čelného skla
Takto poškodené čelné sklo nezachráni ako skúsený odborník.

Tu je niekoľko dôležitých informácií o čelných sklách:

Čelné sklá sa väčšinou vyrábajú z laminovaného skla, ktoré je tvorené vrstvami skla a plastu. Tento typ skla sa používa pre predné sklo a má výhodu, že pri prasknutí sa rozpadne na malé neostré úlomky, čo znižuje riziko zranenia. Bočné a zadné sklo môže byť vyrobené z tvrdeného skla, ktoré je odolnejšie voči nárazu a prasknutiu.

Najzákladnejšou funkciou auto skiel je bezpečnosť. Správna montáž a údržba auto skla je kľúčová pre bezpečnosť cestujúcich. Nepoškodené čelné sklo prispieva k zachovaní štrukturálnej pevnosti vozidla a zabraňuje zrážkam. Moderné auto sklá môžu obsahovať rôzne bezpečnostné prvky, ako sú senzory dažďa, kamery pre asistenčné systémy a iné.

Pravidelnú údržbu netreba podceňovať.

Údržba a opravy čelného skla

Prasknuté, popraskané alebo poškodené čelné sklo by malo byť čo najskôr opravené alebo vymenené. Dôkladná oprava zabezpečí bezpečný výhľad a ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Výmena skla na aute je proces, ktorý sa vykonáva v prípade, že auto sklo je poškodené, prasknuté alebo inak nevyhovuje normám bezpečnosti. Tu je základný postup, ako prebieha výmena skla na vozidle:

Technik najprv odstráni vonkajšie tesnenia okolo starého skla. Potom dôkladne a opatrne odstráni auto sklo z jeho pozície. Tento proces môže byť zložitejší v prípade predného skla, kde je možné mať senzory a iné prídavné prvky. Po odstránení starého skla sa povrch, kde bude umiestnené nové auto sklo, dôkladne vyčistí a predprípravy. Je dôležité zabezpečiť, aby bol povrch čistý a suchý, aby lepidlo správne držalo. Následne sa na povrch nanáša špeciálne automobilové lepidlo, ktoré bude držať nové auto sklo na mieste. Lepidlo musí byť nanesené rovnomerne a presne podľa pokynov výrobcu. Na vhodne pripravený povrch sa umiestni nové sklo a opatrne sa umiestni na miesto, kde bolo pôvodné auto sklo. Technik zabezpečí, aby bolo nové sklo presne zarovnané a správne umiestnené. Po umiestnení skla sa použije tlak alebo váhy na zaistenie, že sklo pevne prilieha ku karosérii. Toto umožňuje, aby lepidlo správne držalo a vytvorilo pevnú väzbu. Lepidlo potrebuje určitý čas na vytvrdzovanie. Tento čas môže závisieť od typu lepidla a teploty okolia. Počas tejto doby je dôležité, aby auto nebolo vystavené extrémnym podmienkam, ktoré by mohli ovplyvniť proces vytvrdzovania. Následne po vytvrdnutí lepidla sa technik uistí, že všetko je správne umiestnené a skontroluje, či sú všetky prídavné prvky (ako sú senzory) správne pripojené. Potom sú umiestnené vonkajšie  tesnenia. Po dokončení výmeny sa auto dôkladne vyčistí, aby sa odstránili zvyšky lepidla a iné nečistoty. Je dôležité poznamenať, že výmena auto skla by mala byť vykonávaná kvalifikovanými technikmi, pretože správna montáž je nevyhnutná pre bezpečnosť a stabilitu vozidla.

Takto vyzerá linková prasklina na čelnom skle.

Oprava čelného skla

Oprava čelného sklo sa zvyčajne týka menších poškodení, ako sú praskliny. Ak je poškodenie menšie a nie je vo vodičovom zornom poli, môže sa vykonať len oprava bez nutnosti výmeny celého skla. Pri menších poškodených a nie tak závažných poškodeniach mimo zorného uhlu vodiča, ako sú drobné praskliny, sa do poškodeného miesta vstrekuje špeciálny transparentný plastový materiál. Tento materiál sa potom zatvrdí UV svetlom. Reparácia je vhodná, ak poškodenie nie je príliš veľké a neprechádza cez celú hrúbku skla. Pri krátkych prasklinách, ktoré sú menšieho rozsahu a neovplyvňujú bezpečnosť, môže byť použitá metóda výplne prasklín. Do praskliny sa vstrekne špeciálny polymérny materiál, ktorý zabezpečí, že prasklina sa naďalej  nebude zväčšovať. Pri drobných bublinách vzduchu, ktoré sa môžu nachádzať medzi vrstvami laminovaného skla, je možné použiť vákuovú techniku na odstránenie vzduchu a zlepšenie vzhľadu auto skla. Tepelné praskliny, ktoré sa objavia v dôsledku extrémnych teplôt, môžu byť niekedy opravované, ak sú dostatočne malé a neohrozujú bezpečnosť. Oprava zahŕňa aplikáciu polymérneho materiálu na tepelnú prasklinu. Je dôležité mať na pamäti, že nie všetky poškodenia auto skla sú vhodné na opravu. V niektorých prípadoch, najmä pri väčších prasklinách alebo silne poškodenom skle, bude potrebná výmena celého čelného skla automobilu. Kvalifikovaný technik by mal byť schopný posúdiť rozsah poškodenia a odporučiť najvhodnejšiu metódu opravy alebo výmeny.

Výmena čelného skla.

Nové technológie v spojitosti s čelným sklom

Nové technológie v oblasti auto skiel prinášajú značné vylepšenia, ktoré ovplyvňujú nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť vodiča a cestujúcich. Niektoré z týchto technologických inovácií zahŕňajú tepelné a slnečné pohltivé vrstvy, head-up displeje a rôzne senzory. Vplyv technológií na pohodlie a bezpečnosť vodiča je značný. Zlepšená tepelná regulácia a slnečná ochrana zvyšujú komfort cestujúcich, zatiaľ čo head – up displej a senzory prispievajú k zvýšenej pozornosti vodiča na ceste a k lepšiemu zvládaniu rôznych jazdných situácií. Tieto inovácie sú súčasťou neustáleho vývoja v automobilovom priemysle a majú potenciál zmeniť spôsob, akým vnímame a používame auto sklá vo vozidlách.

Tepelné a slnečné pohltivé vrstvy – tieto vrstvy sú aplikované na auto sklo a slúžia na pohlcovanie tepla a slnečného žiarenia. Tepelné pohlcovanie pomáha udržiavať konštantnú teplotu vo vnútri vozidla, čo zlepšuje komfort pre cestujúcich. Slnečné pohlcovanie znižuje množstvo slnečného tepla a žiarenia, ktoré preniká do vozidla. To znižuje potrebu klimatizácie, čo môže viesť k úspore paliva.

Head-up displej – projekciou informácií priamo na čelné sklo umožňujú vodičom sledovať dôležité údaje, ako sú rýchlosť, navigačné pokyny a upozornenia na cestu, bez toho aby odvrátili zrak od vozovky. Týmto spôsobom sa zvyšuje bezpečnosť, pretože vodič nemusí oči sústrediť na prístrojovú dosku, ale môže mať zrak stále upretý na cestu.

Head-up display

Senzory – Auto sklá môžu byť vybavené rôznymi senzormi, ktoré monitorujú okolie vozidla. Tieto senzory môžu slúžiť na detekciu dažďa a automatické aktivovanie stieračov, na sledovanie vzdialenosti od iných vozidiel pri adaptívnom tempomate alebo na identifikáciu prekážok pri parkovaní. Senzory zvyšujú bezpečnosť a komfort vodiča tým, že poskytujú informácie a asistenciu pri rôznych jazdných situáciách.

Tip od nás!

Ak chcete dať svojmu auto a to konkrétne čelnému sklu extra ochranu tak na to  najlepšie slúžia PPF ochranné fólie. PPF fólie ochránia Vaše čelné sklo pred poškodením akým sú napríklad škrabance či odrazené kamienky, taktiež chráni  pred chemikáliami a nečistotami z ciest. Samoregeneračné vlastnosti ochrannej fólie zabezpečia, že vaše auto bude aj po nasledujúcich 10 rokov vyzerať skutočne ako nový. 

Máte záujem o servis vášho vozidla v RapidPneu?

Radi dáme do poriadku aj vaše auto. Objednajte sa k nám cez náš rezervačný systém Bookio alebo nám jednoducho zavolajte na tel.č. 0902 299 073. Telefonáty príjmame každý deň od 7:00 – 22:00 🙂